Tez veri analizine neden ihtiyaç duyarız?

Tezler genel özellikleri itibariyle özet, giriş, kavramsal ve kuramsal bölüm ve sonuçtan meydana gelmektedir. Tez yazımında genellikle güncel literatür bilgileri yer almaktadır. Ancak günümüz çalışmalarının çoğu literatür bilgisi yanı sıra veri analizi gerektirmektedir. Tez yazdırma ve veri bir bütün haline gelmiştir.

Tezlerde yer alan veri analizi araştırmanın niteliğini arttırdığı gibi araştırmacının da bu alandaki imzasıdır. Araştırmacı, ortaya koyduğu tez çalışmasındaki araştırma sorularını kesin doğruluk payı taşıyan veriler ile cevaplamaktadır. Literatür bilgilerindeki tahminlerden ziyade ölçekler ve hipotezler üzerinden test edilen araştırma soruları bulgulara dönüşmektedir. Yorumlanan bulgular sayesinde ham veri literatür bilgisi halini almaktadır. 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir