Tez veri analizi tezlerde nasıl kullanılır?

Veri analiz merkezi olarak farkımız hazırladığımız veri analizlerinin literatür ile tartışılmasıdır. Hazırladığımız formlarda sadece veriyi analiz edip bulguları vermiyoruz. Teslim ettiğimiz çalışma dokümanları içinde şu başlıklar ile beraber teslim ediyoruz:

  • ÖZET (Veri analizi ile yapılanların kısa özeti, araştırmanın amacı, evren ve örneklemin özeti ve araştırma bulgularının özeti yer almaktadır)
  • GİRİŞ (Araştırmanın amacı, problem durumu, hipotezler, sınırlılıklar yer almaktadır)
  • LİTERATÜR TARAMASI (Problem durumunun ele alındığı benzer araştırmaların özetleri yer almaktadır)
  • YÖNTEM (Araştırmada kullanılan yöntem, model, amaç, evren ve örneklem, geçerlilik ve güvenilirlik gibi başlıklar yer almaktadır)
  • BULGULAR (Veri analizi sonucunda elde edilen tablolar ve tablolardaki yorumların literatür ile harmanlanmış hali yer almaktadır)
  • SONUÇ VE ÖNERİLER (Bulgular neticesinde ulaşılan sonuçlar ve öneriler yer almaktadır)
  • TARTIŞMA (Araştırmanın bulguları benzer örneklemdeki yakın tarihli araştırmaların bulguları ile karşılaştırılmaktadır)
  • KAYNAKÇA (kullanılan kaynaklar yer almaktadır)

Tüm bunlara ilaveten çalışmalar revizyona açık ve talep eden kişinin onayı alıncaya dek süreç devam etmektedir.

Tez veri analizi hakkında Firma yetkilisinin görüşü:

“Parayla tez yazdırma çok sık gelen bir talep. Tez yazımında veri analizi yapan kişi veya kurumların çoğu tez yazımı da yapmaktadır. Ancak bu ücretli tez yazdırma bilgi danışmanlığı olarak verilmelidir. Yani ücretli tez yazdırma, talep eden kişiyi de işin içinde tutmalıdır. Çalışması hazırlanan bu kişi sürecin içinde yer almalı ve eğitilmelidir. Kurum olarak burada parayla tez yazdırma iki yol söz konusudur. Bunlardan bir tanesi tez düzeyinde bir çalışma ayarında sunulan kaynak doküman, ikincisi ise proje hazırlama eğitimidir. Kaynak doküman oluştururken genellikle hazırlanan veri veya içerik analizlerini genellikle APA olmak üzere istenen formatlarda teslim ediyoruz. Teslim alan kişi bu dokümanın tamamını veya bir kısmını tez, ödev, makale vb. alanlarda kendi tercihine göre kullanabilir. Salt bilgiden oluşan bu dokümanlar araştırmaların kavramsal içeriğinde işe yaramaktadır. Yani araştırmacı bu doküman sayesinde elindeki kaynak özetlerini çalışmasının içinde tekrar yorumlayarak kullanabilmektedir. Buradaki önceliğimiz talep eden kişiye özgün bir içerik sunmaktır. Ücretli tez yazdırma talebi böylece karşılanabiliyor.

Diğer bir konu olan proje hazırlama eğitiminde ise kişilere nasıl ne yapması gerektiğini anlatıyoruz. Veri analiz kısmını oluşturduğumuz çalışmalarda çalışmanın kalan kavramsal kısmını oluşturacak kişilere online eğitim ve özel ders mantığı ile tez nasıl yazılır, literatür taraması nasıl yapılır gibi konularda yol gösteriyoruz. Araştırma yöntemleri dersi ilkelerine göre hareket ederek bir nevi danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Özetlemek gerekirse;

Ücretli tez yazdırma hakkında bireysel danışmanlık sunuyoruz. Bu danışmanlık talep edilen araştırma dokümanı veya araştırma yöntemleri eğitimine benzerözel ders ile ilerlemektedir. Hazırladığımız firma raporları veya destek formlarının tezlerden pek bir farkı olmuyor. Ayırt edici unsurları mevcut ancak genel algoritma aynı şekilde işliyor. Bu yönü ile parayla tez yazdırma taleplerine destek oluyoruz denilebilir. “

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir