Şunun için etiket arşivi: anket

Anket analizi yapan yerler

Anket analizi alışılagelmiş bir kavram olmasına karşın tek başına bir analiz yöntemi değildir. Anket bir tür veri toplama aracı, analiz ise bir sıra işlemler dizisidir. Anket analizi yapılırken birden fazla istatistiksel analiz yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin içinde yer alan faktör analizi, t-testi, korelasyon ve regresyon analizleri en sık kullanılanlarıdır. Eldeki anket verilerinin SPSS ile veri girişi yapılarak önce sayısal ifadelere dönüştürülmesi gerekmektedir. Daha sonra bu sayısal ifadeler araştırmanın amacına uygun analizler ile çıktı haline getirilerek yorumlanmaktadır. Bu yorumlama sonucunda ortaya Anket analizi denilen kavram çıkmaktadır.

Anket analizi genellikle akademik araştırmalarda ve firma araştırmalarında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra herhangi bir akademik veya sektörel kaygı gütmeksizin toplumsal araştırmalarda, seçim çalışmalarında ve bireysel araştırmalarda kullanılır. Veri toplamak ve ölçeklerin her dilde uygulanabilir olması kolaylık sunmaktadır. Anket analizi yapan yerler, kişilerin topladığı anket verilerini analiz etmektedir.