SEKTÖRÜNDE BÜYÜMEK VE DESTEK ALMAK İSTEYEN FİRMALARIN

YANINDAYIZ

Veri analiz merkezi kayıtlı verilerin analizi yanı sıra proje esaslı firmaları da analiz etmektedir. Firmaların büyüyebilmesi ve istihdama katkı sağlayabilmesi için sunulan bazı devlet destekleri mevcuttur. Girişimcilik destekleri kapsamında da sunulan bu hizmetler ile devlet kurumları firmalara veya girişimcilere yaptıkları hizmet ederi kadar hibe desteğinde bulunmaktadır.

Birçok firma bu hibe desteklerinden faydalanabilecek olmasına rağmen bu süreçleri takip edebilecek nitelikte insan bulamadıkları için bu hibelere ulaşamamaktadır. Firmaların içinde özellikle bu alanda destek sağlayacak personel bulunmaması, programların çağrı zamanlarının kaçırılması ve iş temposu yoğunluğunda görmezden gelinmesi gibi sorunlar firmalar için dezavantaj oluşturmaktadır.

Hibe desteği nasıl alınır?

Veri analiz merkezi olarak bizler, firmaların yaptığı işleri takip ve analiz ederek, o firmanın hangi hibe destek programına uyum sağladığını veya sağlayabileceğini tespit ediyoruz. Bu tespit sonrası firma adına proje başvuru formu hazırlanmaktadır. Proje başvuru formu ile firmalar 10 000₺ ‘dan 2 000 000₺ ‘ye kadar hibe desteği görebilmektedir.

KOSGEB, TUBİTAK gibi kurumlar her yıl verdikleri hibe desteğini arttırmaktadır. Ancak hibe destekleri süreçleri ve teknik özellikleri bakımından iyi takip edilmelidir. Veri analiz merkezi ekibi, firmaların iş yoğunluğu içinde takip edemedikleri bu hibe programlarını firmalara danışmanlık vererek onlar için takip etmektedir.

HİBE PROGRAMLARI DESTEK BAŞVURU PROJE HAZIRLAMA

Proje esaslı firmaların analizi ile bir firmanın yaptığı tüm işler ve geliştirdiği projeler detaylı olarak incelenmektedir. Bu analizler sonrası firmanın sahip olabileceği hibe desteğine yönelik proje başvuru formları doküman olarak hazırlanma ve revizyonları ile takip edilmektedir.

Büyük veya KOBİ ölçeğinde firmalar için proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçi çalışmaların desteklenmesi için verilen hibe destek programlarında başvuru formları hazırlıyoruz. Hibe ve teşvikler;

 • Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkalığı (TEYDEB) tarafınca yürütülmekte olan Sanayi Ar-Ge Destek, KOBİ Ar-Ge Destek Programları,
 • KOSGEB, TUBİTAK Hibe Destek,
 • Avrupa Birliği Hibe Destek,
 • Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Teknopark Danışmanlığı
 • Proje yönetim sürecinin takibinin yapılması Ticaret Bakanlığı (İhracat ve Hizmet Sektörü) Destekleri Uygulama Süreç Yönetimi
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri Yatırım Teşvik Uygulamaları Yönetimi
 • TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri Mevzuata Hakim ve Uygulamaları
 • TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (1507,1511,1501 vb.)
 • Uygulama Süreç Yönetimi
 • 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Mevzuata Hakim ve Uygulamaları
 • 1007 – Kamu kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı Mevzuata Hakim ve Uygulamaları
 • Kalkınma Ajansı Projeleri Uygulama Süreç Yönetimi

Formlar kapsamında şirketin iş tanımı, geliştirilen projenin amaçları, yöntemi, bilime katkıları gibi konular üzerine yoğunlaşıyoruz. Hazırlanan formlar sayesinde firmaların hibe desteklerinden faydalanması için uygun programları saptıyor ve başvuru sürecine danışmanlık ediyoruz.

NEDEN VERİ ANALİZ MERKEZİ DANIŞMANLIĞI?

Firmamız bugüne dek;

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı, Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı, KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, Stratejik Ürün Destek Programı, KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı, İş Birliği Destek Programı, Yurt Dışı Pazar Destek Programı, İşletme Geliştirme Destek Programları, Üniversite İşbirlikleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Bursları, Bilimsel Araştırma Projeleri başta olmak üzere 5 yıldan uzun süredir onlarca projenin yazımında görev almıştır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Teşvikleri Uzmanı danışmanlarımız, veri analistlerimiz ve iş analizlerimiz ortaklığında akademik ve bilimsel dile uygun esaslarda geliştireceğimiz proje formları ile işletmenizi büyütebilir ve hibe desteklerinden faydalanabilirsiniz.

HİBE DESTEĞİ DIŞINDA FAYDALANABİLECEĞİNİZ DESTEKLER ŞUNLARDIR:

Süreleri alınılacak desteğin boyutuna bağlı olmak şartıyla;

 • Çalışan maaş desteği,
 • Kira destekleri,
 • Vergi destekleri,
 • Çalışan sigorta destekleri.

Gibi desteklerden de faydalanmak için Veri Analiz Merkezi ekibi ile iletişime geçerek firmanızın incelenmesini talep edebilirsiniz.